piątek, 28 października 2016

Anioł ChwałyAnioł patronujący urodzonym między 28 października a 2 listopada

Magiczna liczba: 60

Cecha szczególna: 
przestrzeganie zasad

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Mars, władca tej sfery i dekady; 
Mars i Pluton, władcy znaku Skorpiona. 

Wpływ:
Wspiera tych, którzy czynią dobro.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Chwały są odważne, stanowcze, kreatywne. Mają umiejętność oceny zjawisk, dobrą kondycję fizyczną i silny charakter. Obdarzone są wielkim intelektem, dobrą kondycję fizyczną, zdolnością koncentracji i samokontroli. Osiągają sukces osiągnięty dzięki chwalebnym czynom. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają gwałtowni, skryci, niefrasobliwi i mściwi. Cechuje je skłonność sadyzm, brak skrupułów i skłonności samobójcze.

niedziela, 23 października 2016

Anioł Wojowników


Anioł patronujący urodzonym między 23 a 27 października

Magiczna liczba: 57

Cecha szczególna: 
wybitna siła ducha

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Jowisz, władca tej sfery; 
Mars, władca tej dekady; 
Mars i Pluton władcy znaku Skorpiona

Wpływ:
Wspiera dążących do niezależności moralnej i materialnej. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Wojowników są dociekliwe, błyskotliwe, żywiołowe, odważne, wiarygodne. Chętnie angażują się w sprawy społeczne. Charakteryzują się jasnością umysłu, krytycyzmem, intuicją i nonkonformizmem.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają egocentryczne, kłótliwe i rozwiązłe. Charakterystyczny dla nich jest brak obiektywizmu, niezdrowa i niezaspokojona ambicja, wścibstwo, popadanie w przesadę i marnowanie energii.

źródło zdjęcia:
abstract.desktopnexus.com


piątek, 21 października 2016

Anioł Humanitaryzmu


Anioł patronujący urodzonym między 19 a 22 października

Magiczna liczba: 101

Cecha szczególna: 
walka z uprzedzeniami

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Saturn, władca tej sfery 
Jowisz, władca tej dekady
Wenus, władczyni znaku Wagi.

Wpływ:
Wspiera tych, wspiera szanujących potrzeby i dobro innych ludzi.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Humanitaryzmu mają dobrą wolę, talent do negocjacji, mediacji, doprowadzenia do kompromisów, ustępstw i pojednań. Cechuje je humanitaryzm, prawość, racjonalizm, zrównoważenie, abstrahowanie od własnych uczuć, emocji i trosk powściągliwości oraz rezerwa.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają bezwzględne, wykazują niemal nieludzki chłód uczuciowy, zamaskowane okrucieństwo, oschłość, złośliwość, egocentryzm i hipokryzję. Mają potrzebę izolacji, poczucie wyższości i stronniczość. 

źródło zdjęcia:
www.brydenart.com


piątek, 14 października 2016

Anioł Pionierów


Anioł patronujący urodzonym między 14 a 18 października

Magiczna liczba: 36

Cecha szczególna: 
walka z uprzedzeniami

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Uran. władca tej sfery 
Jowisz, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, których wiara przenosi góry. przeciwników plotek oraz niesłusznych oskarżeń.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Pionierów posiadają szlachetność uczuć, szacunek dla wartości etycznych, uzdolnienia artystyczne, manualne i techniczne. Charakterystyczną cechą jest u nich wyrozumiałość, szczodrość, zrównoważenie i krasomówstwo. Ich przedsiębiorczość stymulowana jest pragnieniem sprawiedliwości, prawdy i absolutu. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie nie potrafią podejmować decyzji i skoncentrować się. Są samolubne, egocentryczne, bezkompromisowe, powierzchowne i próżne. Charakteryzują się moralizatorstwem i snobizmem.

źródlo zdjęcia:
www.kunstmalerei-mz.de

niedziela, 9 października 2016

Anioł Pisarzy


Anioł patronujący urodzonym między 9 a 13 października

Magiczna liczba: 58

Cecha szczególna: 
uszlachetnianie

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Księżyc, władca tej sfery: 
Saturn, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną dokonać przełomu w sobie albo w swoim życiu.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Pisarzy mają wyjątkową jasność umysłu, wrażliwość artystyczną, wrodzone wyczucie harmonii kształtów i kolorów. Obdarzeni zostali talentem literackim. Czują potrzebę wyrażania głębokich uczuć, myśli i przekonań innych ludzi.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie przeceniają wartości formalne i estetyczne i mają nadmierne przywiązanie do pozorów. Są nietowarzyskie, bezkompromisowe, bezwzględne, chimeryczne, niezadowolone. Bywają nadmiernie perfekcyjne i mizantropijne.

źródło zdjecia:
wulfworks.net

poniedziałek, 3 października 2016

Anioł Braterstwa


Anioł patronujący urodzonym między 3 a 8 października

Magiczna liczba: 306

Cecha szczególna: 
spontanicznie wyrażana wspólnota dusz

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Merkury, władca tej sfery; 
Saturn, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną uwolnić się od wszelkiego zła. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Braterstwa mają bystry, chłonny, selektywny i ścisły umysł, poszanowanie prawa, zasad i tradycji. Są towarzyskie, zrównoważone, pojednawcze, koleżeńsckie, chętne do służenia pomocą innym.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają drobiazgowe, chimeryczne, powierzchowne, złośliwe i okrutne. Charakteryzuje je nadmierny perfekcjonizm, przesadna oschłość, skłonność do izolacji i bezkompromisowość oraz wypaczone uczucia i emocje. Są chłodne wobec rodziców i obojętne wobec dzieci. 

źródło zdjęcia: 
image.aimo.com