sobota, 26 kwietnia 2014

8. Cahetel

„Bóg Uwielbiany”
„Bóg jest godny podziwu”
26 – 30.04      

Chór: Serafiny
Formacja Neptuna,
Anioł Księżyca
Obszary jego działania: pomaga w płodności, żyzności, sprawiedliwości, sferze finansowej, postrzeganiu ezoterycznym oraz w kroczeniu drogą rozwoju i postępu, życie wewnętrzne, praca, rolnictwo .
Kolor: biały, zielony
Dni tygodnia: niedziela i poniedziałek.
Jego czas:  w godz. 2.20 a 2.40.
Roślina: jałowiec.
Ośrodek energetyczny: czakry dłoni.
Atrybuty: tarcza i miecz.

Jego motto: „Przebudzać się łagodnie” 

Jest aniołem reprezentującym Wolę Bożą, inspiruje nas do rozwoju, robienia postępów na drodze duchowej, wzbudza w nas wdzięczność wyrażaną Bogu za dary, które od niego otrzymujemy. Wspomaga rolników w ich pracy zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie jest niezbędna pomoc przeżycia ludzi i zwierząt. Zapewnia obfity plon, płodność Ziemi i dobre zdrowie człowiekowi.  i sukces związany z wodą i rybołówstwem.   Ochrania przed kradzieżami, wypadkami i napadami. Zapewnia spokój, bezpieczeństwo, dobre zdrowie i obfite plony. Pomaga w chwilach zagrożenia, gdyż jest jednym z aniołów walczących ze złem, negatywnymi siłami, które wkraczają w nasze życie. Z jego wsparciem możemy śmiało dokonywać zmian w życiu, odważnie realizować swoje zadania. Jest potężnym aniołem o niezwyklej mocy. Jest w stanie odpędzić wszelkie klątwy, czary, złe uroki. To pomocnik Archanioła Michała i tak jak on zapewnia nam bezpieczeństwo przed wszelkimi zagrożeniami. Usuwa także negatywne wpływy, zdradę na polu rodzinnym. Jest patronem sadowników i ogrodników. Uczy wdzięczności    za otrzymane   korzyści.   Pomaga przeanalizować motywy i dumę. Zwalcza pokusy.

Osoby urodzone pod jego patronatem potrafią panować nad swoimi emocjami, wykazują się jasnością umysłu i wewnętrzną dojrzałością. Uwielbiają przebywać na łonie natury, są wrażliwi na niedolę innych a ich życie jest pełne zadań i wyzwań. Nie nudzą się, zawsze mają coś ważnego do zrobienia. Ich dynamika, pozytywna energia i łatwość nawiązywania kontaktów, ułatwia im pokonywanie wszelkich barier i trudności. W ich życiu ważną rolę spełnia rodzina ale i praca, jednak potrafią znaleźć równowagę między tymi dwoma dziedzinami życia. Anioł Cahetel obdarza  ich fantazją  i cierpliwością.   

W negatywnym aspekcie mogą prowokować do wszystkiego, co jest szkodliwe dla szeroko rozumianej agrokultury. Mają negatywny stosunek do boskich praw, wykazują silną i brutalną wolę, która niszczy wszystko wokół ale także ich wnętrze. Wykazują się niezbyt ciekawym charakterem, agresją a poprzez swoje zachowanie postępują często wbrew prawu.

Anioł Cahetel prosi nas byśmy zwracali uwagę na swoje sny, intuicję i  własne wnętrze. Odczuwajmy boską miłość  nie umysłem i rozprzestrzeniajmy ją wokół siebie. Wzbudzając energię miłości w swoim sercu nie zgubimy drogi i zawsze odnajdziemy światło, które nas poprowadzi we właściwym kierunku.

7. Achaiah                             9 Haziel                           

źródło zdjęć:
alasdeangeles101.blogspot.com
angelslightworldwide.com

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

7. Achaiah

„Bóg Dobry i Cierpliwy”
 21–25 kwietnia.

Chór: Serafiny
Obszary jego działania: finanse, praca, misja życiowej, intelekt, ewolucja i postęp 
Kolor: indygo, zielony, szary i biały
Anioł Merkurego
Formacja: Neptuna
Jego godziny: 02.00–02.20
Dzień tygodnia: środa i niedziela
Kamień: szafir.
Ośrodek energetyczny: czakra pępkowa.
Atrybut: klepsydra.

Jego motto: Przebudzać się umiejętnie rozróżniając

Jest aniołem cierpliwości i wytrwałości. Wspomaga przy manualnych zdolnościach i precyzji. Uczy tolerancji, opanowania, dokładności i ostrożności. Uczy mądrego wykorzystania  czasu oczekiwania,  ułatwia wykonanie trudnego zadania pomaga odkryć prawdę dobre a nawet efektywnego korzystania  z życia z pomocą komputerów i ich programów. Patronuje mediom, komunikacji,  zawodom, w którym ważna jest precyzja, dokładność i inteligencja. Pomaga odkryć tajemnice przyrody, odróżniać zdrowe rośliny od trujących, by wspierać zdrowie. Zapewnia interesujące odkrycia, głębokie zrozumienie; biegłość w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Neutralizuje impulsywność, zazdrość, złośliwość, lenistwo i niepewność siebie.

Osoby urodzone w dniach panowania anioła Achaiaha obdarzeni są cierpliwością, zdolnościami plastycznymi, artystycznymi i pomysłowością. Achaiah wskazuje im w jaki sposób można wykorzystać te cechy w kreowaniu swojego otoczenia i wszechświata. Sprawia, że są oni zdolni, komunikatywni. Potrafią opanować gniew i zachować spokój  oraz otwartość umysłu. Są to osoby wytrzymałe, opanowane, wyrozumiałe i tolerancyjne. Nie przerażających trudności życiowe, to ich motywuje do działania. Umieją ciężko pracować na sukces, który otrzymują w zamian za efektywne wykorzystane czasu

Wkraczając na negatywną ścieżkę wykazują wrogość i  niechęć do nauki, wszelkiej wiedzy. Są leniwi, zaniedbują swoje obowiązki, dlatego nie osiągają sukcesów. Nie potrafią prostać powierzonym zadaniom i obowiązkom.
  
Prosi nas byśmy pracowali nad cierpliwością, umiejętnością oczekiwania, wytrwałością. Nie traćmy nadziei, wierzmy w sukces i pozytywne efekty swojej pracy.  Uczmy się panowania nad swoimi emocjami. W spokoju lepiej wykonamy nasze zadanie i wykorzystamy swój intelektualny potencjał. Otwórzmy się na naturę, poznawajmy jej prawa i szanujmy je.   Każdą swoją pracę, jakakolwiek by ona nie była, wykonuj uważnie, dokładnie i mądrze. Wytrwałość, włożony trud i cierpliwość zostaną nagrodzone. Mówmy prawdę do innych ale też nie okłamuj siebie. Bądźmy uczciwi w wszelkich związkach: Partnerskich, przyjacielskich, międzyludzkich.


6. Lelahel                         8 Cahetel

źródła zdjęć:
gwiazdy.com.pl
karta z talii "Głosy Aniołów"
karta z talii Dariusza Cecudy "Anioły Kabały"

wtorek, 15 kwietnia 2014

6. Lelahel

 "Bóg Godzien Modlitwy"
"Bóg Chwalebny"
15–20 kwietnia.

Chór: Serafiny
Obszary jego działania: pomaga w kwestii pieniędzy, miłości, intelektu, sprawiedliwości a przede wszystkim zdrowia.
Anioł Wenus
Formacja: Neptuna
Kolor: ciemnoniebieski, zielony
Aktywność godz. 1.40 a 2.00.
Dzień tygodnia: Piątek i niedziela
Kamień: szafir
Czakra: trzeciego oka
Atrybut: kula

Jego motto: „Przebudzać się z miłością i współczuciem”

Jest aniołem, który najczęściej jest wzywany z intencją uzdrowienia, zwłaszcza w chorobach długotrwałych, przy których medycyna „rozkłada ręce”. To Anioł Lekarz, który przemawia do nas poprzez sny i medytację. Poza tym pomaga w uzyskaniu duchowego oświecenia, mądrego wejrzenia w siebie i podejmowania właściwych, rozsądnych decyzji. Opiekuje się ludźmi sztuki, poezji, by mogli dostrzec piękno Wszechświata i wyrazić je w swoich dziełach. Stoi na straży naszego wewnętrznego świata, byśmy umieli otworzyć swoje serce dla tych, którzy na to zasługują. Poza tym wspiera w nauce, w sferze finansowej, pomaga zdobyć sławę w dobrym tego słowa znaczeniu. Ułatwia zrobienie kariery w oświacie, medycynie, naukach ścisłych. Lelahel roztacza niezwykłe światło wokół siebie i na swoich podopiecznych i na tych, którzy go wzywają. Dlatego możemy go prosić o natchnienie, inspirację, pomoc przy tworzeniu dzieł artystycznych, jasność w nauce zwłaszcza przed ważnymi egzaminami, a także o wsparcie w trudnych sprawach. Pomaga zjednoczyć się z Boską Mądrością,  rozwiewa wątpliwości przy podejmowaniu decyzji, obdarza wrażliwością i rozsądkiem. Przynosi poprawę zarówno zdrowia, jak i warunków bytowych.

Osoby urodzone w dniach jego panowania są troskliwe, z wrodzoną intuicją, zdolnościami terapeutycznymi i intelektualnymi.  Chętnie dzielą się swoją wiedzą, obcują ze sztuką i światem artystycznym. Dzięki swojemu aniołowi urodzeniowemu potrafią mądrze wykorzystać swój potencjał i osiągnąć rozgłos zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych. Mają w sobie dużo pokory, chętnie udzielają się charytatywnie, wykazują się bystrością umysłu i inetigencją.  Anioł Lelahel dodaje im siły w walce ze złem, obdarza równowagą, poczuciem estetyki i empatią wobec potrzebujących pomocy. Emanują wewnętrznym światłem i niezwykła aurą. Ich wrażliwość może przejawiać się również w odczuwaniu anielskich energii, a ich zainteresowania mogą kierować się w sferę ezoteryki, zwłaszcza astrologii i spirytualizmu. Ten świat ich fascynuje, pociąga i wkracza w ich życie.

Prosi nas byśmy dostrzegali piękno wokół nas i prawdziwe oblicze tego co do nas przychodzi. W swoich działaniach postępuj z rozwagą, mądrością i z pokorą. Bądź otwarty na światło, miłość, wiedzę i przekazy anielskie poprzez sny. Zwracaj uwagę na sny, medytuj, gdyż wtedy możesz usłyszeć odpowiedź od anioła Lelahela.

5. Mahasiah                      7 Achaiach

źródło zdjęć:
www.disciplinasastrales.com.ar
karta z talii "Anioły Kabały" Dariusza Cecudy


czwartek, 10 kwietnia 2014

5. Mahasiah

„Bóg Zbawiciel”
„Bóg Spieszący z Pomocą”
10–14 kwietnia

Chór: Serafini
Obszary jego działania:  miłość, intelekt, rozwój, pomoc w realizacji misji życiowej oraz eliminacji karmy
Anioł: Słońca
Formacja Neptuna
Jego czas: 1:20 – 1:40
Dzień tygodnia: niedziela
Minerał: akwamaryn
Ośrodek energetyczny: czakra trzeciego oka

Jego motto:  „Przebudzaj się promieniując”

Anioł równowagi i uzdrowienia, przebaczenia i zbawienia. To strażnik naszych marzeń i tajemnic. Promuje wygląd, siłę moralną, ciekawość i zdolność do uczenia się. Pomaga przejść przez badania i testy. Otwiera drzwi do szczęścia w pracy. Wprowadza w nasze życie harmonię, spokój, równowagę. Przywoływany często w celu osiągnięcia  stabilności życiowej, byśmy mogli istnieć w harmonii i pokoju ze światem. Wspiera w rozwoju duchowym, poszukiwaniu własnej ścieżki, właściwej drogi. Pomaga w poznawaniu zagadek dotyczących życia i śmierci, zrozumieniu wielu zagadek życia i śmierci Wspiera w znalezieniu odpowiedniego zawodu i ułatwia uczenie się, przede wszystkim historii starożytnej lub języków obcych. Uczy głębokiej mądrości i leczenia chorób poprzez znajomość metod kabalistycznych. Przesyła duchowe światło, pomaga w zachowaniu skromności i wyciąganiu właściwych wniosków ze swoich niepowodzeń. Obdarza umiejętnością dyplomacji, zrównoważoną osobowością, poczuciem wolności, proroczymi snami, atrakcyjnym wyglądem. Oczyszcza duszę, pozbawia dumy, megalomanii i fanatyzmu. Możemy go prosić o uporządkowanie spraw rodzinnych, zgodę, umiejętność znajdowania kompromisu w trudnych sytuacjach. Jest odpowiednim aniołem dla uczących się, studiujących ,zwłaszcza filozofię, teologię, matematykę i sztukę dlatego więc warto go porosić o rozjaśnienie myśli, wsparcie przy egzaminach i zdobywaniu wiedzy. Wspiera we wszelkich planach, stwarzając warunki do zrealizowania celu.

Osoby urodzone w dniach jego panowania obdarza wyjątkową siłą moralną, wolą działania, odwagą, cierpliwością i kreatywnością, umiejętnością wyrażania swoich uczuć i myśli, równowagą i opanowaniem. Cechuje ich otwartość, hojność, mądrość. Są osobami wrażliwymi na duchowe energie, mają zdolności uzdrawiające i możliwość widzenia więcej niż inni, na przykład aury czy aniołów. Przyswajanie wiedzy przychodzi im z łatwością, zwłaszcza z zakresu filozofii, ezoteryki i sztuki  a także szybko uczą się języków.  Mają wrodzone poczucie sprawiedliwości, pogodne usposobienie, profesjonalizmem. Z łatwością wyrażają swoje myśli i uczucia. Mają przyjemny sposób bycia, dzięki czemu wiodą prym w towarzystwie, roztaczając wokół swój magnetyzm. Lubią porządek, równowagę, zgodę i spokój. Rodzina ma dla nich ogromne znaczenie i starają się przestrzegać norm moralnych.

Wkraczając na negatywną drogę może wykazywać skłonności do fanatyzmu religijnego, cynizmu, uprzedzeń, ignorancji. Wykazuje się słabym charakterem, złośliwością, dokonuje złych wyborów, kierując się egoizmem.

Anioł Mahasiah prosi nas byśmy żyli w zgodzie z otaczającym nas światem, naturą i społecznością. Kierujmy się spokojem, cierpliwością, wewnętrznym ładem, bez oceniania innych. Akceptujmy siebie i innych takimi jakimi są. Anioł przekazuje nam dar mądrości i umiejętności zdobywania wyższej wiedzy pochodzącej z poziomu boskiego byśmy mogli w pełni z niej korzystać. Kierujmy się intuicją, wewnętrzną mądrością, słuchajmy swego serca. Nauczmy się przebaczać sobie i innym, nie chowajmy urazy, bo to blokuje nasz rozwój. Traktuj teraźniejsze trudności jako przejściowe i oczyszczające, byśmy mogli świętować i hojnie obdarzać efektami swojej pracy. Nauczmy się wybaczani wszelkich krzywd, porzucając myśl o zemście. Zemsta do niczego dobrego nie prowadzi. Kierujmy się miłością i uwolnijmy się od balastu, który przeszkadza w dalszym rozwoju. Pozwól, by Anioł pomógł w niesieniu wsparcia dla innych. Świętujmy życie, korzystajmy z jego uroków, nagradzajmy się za każdy kolejny krok w rozwoju. Nauczmy się przekształcania negatywów na pozytywy.

4. Elemiah                    6 Lelahel


źródło zdjęć:
karty z talii: "Anioły Karmy" i "Głosy Aniołów"


piątek, 4 kwietnia 2014

4. Elemiah

„Bóg Ukryty” 
5 - 9 kwietnia

Chór:  Serafiny
Obszary jego działania:  miłość, karma, opieka, postęp, praca, pieniądze, rozwój
Anioł: Marsa
Formacja Neptuna
Jego czas: 1.00–1.20
Dzień tygodnia: wtorek i niedziela
Kolor: żółty, różowy
Minerał: bursztyn
Roślina: lawenda.
Ośrodek energetyczny: czakra serca
Atrybut: pochodnia, iskra lub trójkąt 

Jego motto:  Przebudzać się z żywością, bez wahania.

Jest jednym z Aniołów Miłości. Jest czystą, wieczną miłością. Rozbudza w nas poczucie własnej godności, wspiera w znalezieniu życiowego, właściwego partnera. Nazywany jest Wojownikiem Światła, Iskrą Bożą ponieważ ułatwia kontakt z Boskim Stwórcą.  Ochrania przed   z1odziejami, wypadkami i brakiem rozwagi podczas podróży. Dzięki niemu możemy właściwie ocenić sytuację, odkryć i naprawić błędy popełnione w czasie realizacji zadania, podejmować właściwe decyzje zawodowe.

Jednym z jego zadań jest opieka nad stanem naszej duszy i naszym poczuciu godności. Pomaga zajrzeć dotrzeć do jej najbardziej ukrytych zakamarków, rozjaśnić jej wnętrze i odnaleźć miłość.  Z jego pomocą możemy nauczyć się działania  kreowania swojego życia, bez oglądania się za siebie. Daje nam siły, odwagę,  by poradzić sobie z zadaniami, które niesie życie. Jednocześnie obdarza entuzjazmem i radością życia oraz wspomaga w rozbudzaniu duszy, byśmy mogli odróżnić co jest dla nas dobre a co złe.  Elemiah pomoże dostrzec zakłamanie i  odróżnić prawdziwość i szczerość intencji.  Anioła Elemiaha możemy poprosić o wzmocnienie naszej odwagi i wewnętrznej siły, by pokonać swoje wady, słabości i wywołanie zmian w naszym życiu duchowym i fizycznym.  Obdarza nas spokojem ducha, rozwija naszą kreatywność, daje impuls do działania. Ochrania przed zbytnią dumą, ego i zarozumiałością. Pomaga wzniecić w sobie chęć rozwoju duchowego, wzmocnić wolę działania, wstąpić na ścieżkę wojownika światła.

Osoby urodzone w dniach jego panowania obdarza ich pracowitością, zdecydowaniem, witalnością, energią i stanowczością. Potrafią podejmować słuszne decyzje, właściwie realnie ocenić sytuacje i podejmują dzięki temu działania, które pomagają im osiągnąć cel. Elemiah wspiera ich w tych zadaniach, wskazując drogę do sukcesu i spełnienia. Zwraca uwagę na naturę, by nie zapominać w angażowanie się na rzecz jej ochrony. Charakteryzują się pracowitością, energicznością, kreatywnością i odwagą. Potrafią podejmować trafne decyzje, znajdować odpowiednich ludzi do współpracy, przezwyciężać lęki i obawy. Uwielbiają podróże, zwłaszcza morskie, gdyż Elemiah ma władzę nad nimi i opiekuje się w czasie ich trwania. Dzięki swej pomysłowości, zdecydowaniu osiągają często sukces i zadowolenie ze swoich działań.

Wkraczając na negatywną drogę wykazują braki w edukacji, kierując swoje siły ku negatywnym działaniom, przedsięwzięciom. Trudno osiągnąć im sukces, gdyż nie są odpowiednio przygotowani do zadań. Mają niskie pobudki motywacyjne. Często pod płaszczykiem wzniosłych haseł kryje się manipulacja, chęć osiągnięcia egoistycznych celów. Zbyt mocno skierowani są na sferę materialną, przywiązują się do tego co posiadają, zapominając o bogactwie duchowym.

Prosi nas byśmy w natłoku wydarzeń, dążeniu do celu a w spełnianiu swojego zadania nie zapominali o pozostawaniu w harmonii z Matką Ziemią i prawami Wszechświata. Radzi by zachować asertywność, słuchać swojej intuicji i kierować się wewnętrzną mądrością,  by móc rozpoznać fałsz w pozornie duchowych zachowaniach. Anioł Elemiah daje nam środki , narzędzia i możliwości dzięki którym możemy się rozwijać. Musimy umieć tylko odpowiednio je wykorzystać. Nie poddawajmy się przy pierwszych trudnościach. Prosi byśmy stali się Wojownikami Światła. By ujrzeć światło trzeba rozproszyć ciemności, usunąć to co jest niepotrzebne, co blokuje nasz rozwój i dostrzeżenie Boskiej Miłości. Nie bójmy się działać, gdyż anioł będzie wtedy u naszego boku. Wystarczy poprosić a zjawi się i chętnie wesprze w wypełnianiu naszego celu, pobudzi umysł i zmobilizuje siły. Nie dopuszczajmy do siebie zwątpienia, fałszywej ambicji, lecz pokornie przyjmujemy to co do nas dociera. Pamiętaj o naturze, pozostawaniu z nią w harmonii. Dbajmy o Markę – Ziemię, gdyż dzięki niej żyjemy i możemy czerpać energię, która nas wzmacnia i regeneruje. Pozostańmy w zgodzie z otaczającym nas światem natury i jej prawami.

3. Sitael                      5 Mahasiah

Opracowanie na podstawie źródeł
Własnych oraz:
„Anioły Kabały” Dariusza Cecudy
„Głosy Aniołów” Laury Tuan
„Poznaj swojego anioła stróża.” Veronique Jarry

źr. zdjęć:
preobrazenie.ucoz.ru8
karta z talii "Głosy Aniołów
karta z talii "Anioły Karmy"


wtorek, 1 kwietnia 2014

Anioły Kwietnia

Asmodel


barwa – pomarańczowo-czerwona, różowa,
metal – cyna
litera hebrajska – Vau
kamienie – kwarc różowy, kwarc, 
szafir, szmaragd, topaz
forma – czworokąt
świetlista liczba – 4
rośliny i kadzidła – szafran, piwonia
Olejek: Wanilia
Żywioł: Ziemia
Planeta: Wenus
  
Wraz z rozkwitem przyrody, która w kwietniu budzi się z zimowego snu, pieczę nad nami obejmuje Anioł Asmodel. Będzie nas nadzorował, ochraniał i prowadził, byśmy odnaleźli miłość boską we wszystkim co istnieje. To Anioł Miłości Bliźniego i Odrodzenia.  Jest Wyższą Istotą sfery Jowisza. Patronuje znakowi Byka, obdarzając dynamicznością, ekspresją, uczuciowością i konserwatywnym podejściem do życia. Wspiera w rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem zaufania. Wpływ ma też na niego Wenus, rządząca tym znakiem, co sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do nowych uczuć właśnie na wiosnę. Dzięki takim energiom poczujemy świeżość, nauczymy się dostrzegać piękno wokół, także w sobie. Wspiera w sprawach finansowych, w biznesowych interesach i pomaga we wszelkich problemach materialnych. Nie znosi oszukiwania, nieuczciwości, działań wbrew prawu. Dlatego nazywany jest także Aniołem Sprawiedliwej Kary. Wzbudza w nas chęć do poszukiwań i nowatorskich rozwiązań i zadań, które sprawią, że życie stanie się lepsze i nabierze nowego sensu. W procesie zmian, które przetaczają się cały czas, pomaga przejść je bezpiecznie i zaakceptować wszystko co do nas przychodzi w ich efekcie.  Dotyczy to także transformacji w obrębie rodziny czy związków i osobistych relacji, także w momencie obrania nowego kierunku kariery zawodowej. Oferuje wtedy swoje wsparcie i zachęca do działania z zachowaniem cierpliwości. Obdarza nas praktycznością, zrozumieniem i docenieniem piękna i cudu życia. Ważna dla niego jest ochrona naszej planety, matki Natury, gdyż jest aniołem, który współpracuje z energią ziemi i jej duchowymi istotami, zwłaszcza gnomami. Uczy szacunku do natury i rozkoszowania się jej urokami i korzystania z jej darów.

Asmodel ma także swoją ciemniejszą stronę, o której warto wiedzieć, chcąc go wezwać dla swojej sprawy. To Anioł, który wzbudza sprzeczne emocje. Jest zarówno tym, który prowadzi do boskiego źródła ale także jest opisywany jako zły duch. Obwieszcza nową miłość i niesie ze sobą mądrość, intelekt i odrodzenie, lecz także siłę pokus, której trudno się oprzeć.

Asmodel zarządza sześcioma aniołami kabały, które należą do chóru Serafinów. Obdarzać nas będą zmysłowością, akceptacją, wrażliwością, ambicją, dynamizmem i dobrą kondycją fizyczną.  Dzięki nim zregenerujemy siły, nauczymy się dotrzymywać obietnic, zarządzać mądrze finansami i odważniej stawiać czoła problemom. Wprowadzą w nasze życie harmonię, spokój, szczęście i radość. Każdy z nich zarządza przez 5 dni kwietnia i wtedy warto zwracać się do nich z prośbą o ochronę i opiekę w naszych codziennych sprawach.

anioł Sitael patronuje w dniach od 31 marca do 4 kwietnia
anioł Elemiah patronuje w dniach 5 a 9 kwietnia
anioł Mahasiah patronuje w dniach 10 a 14 kwietnia
anioł Lelahel patronuje w dniach od 15 do 20 kwietnia
anioł Achaiah patronuje w dniach od 21 do 25 kwietnia
anioł Cahetel patronuje w dniach od 26 do 30 kwietnia

źródło zdjęć:
www.astromagia.pl
Epiphany-Angels-Zodiac-Guide