sobota, 30 sierpnia 2014

32. Vasariah

"Bóg Sprawiedliwy"
29.08 - 2.09

Chór: Panowania (Dominacje}
Formacja Jowisza
Anioł Księżyca 
Metal: srebro. 
Kolor: srebrny 
Ośrodek energetyczny: czakra korony. 
Atrybut: lira. 
Jego czas: 10.20 a 10.40
Dni tygodnia: poniedziałek i czwartek
Obszary działania: sprawiedliwość, związki międzyludzkie, sprawy sądowe. 

Jego motto: "Dawać i gospodarować z łagodnością." 

Anioł Sprawiedliwości i Szlachetności. Ochrania przed wszystkimi, którzy nas atakują lub chcą wyrządzić krzywdę. Pomaga w sprawach sądowych, zwłaszcza tam, gdzie jesteśmy niesłusznie oskarżeni albo poddani fałszywym osądom. Wspiera także w kwestiach finansowych. Zapewnia bogate życie towarzyskie, Patronuje artystom, muzykom dając im natchnienie. Dzięki niemu możemy rozpoznać i rozwijać swoje talenty muzyczne i zdobyć w tej dziedzinie sławę i uznanie a wraz z nim pieniądze i popularność. Daje obfitość, zdrowie, wewnętrzne bogactwo i odgórną siłę. Przyczynia się także do rozwoju pamięci, intuicji, duchowości i umiejętności przekonywania. Zapewnia bogate życie towarzyskie, pieniądze, zyski, wsparcie wpływowych ludzi. Pomaga przyjąć odpowiedzialność i przebaczyć błędy innym. Przynosi ochronę dla naszej ziemskiej egzystencji i pozwala odczuć obecność naszego wewnętrznego Mistrza. Możemy go przywołać, by pokonać niskie astrale, które powodują w nas negatywne emocje. Wtedy anioł pomoże dotrzeć do wysokich wibracji własnego wnętrza. 

Osoby urodzone w dniach panowania anioła Vasariaha obdarzeni są życzliwością, radosnym usposobieniem, doskonałą pamięcią i wrażliwością. Mają dobrą intuicję, szlachetne serce i poczucie sprawiedliwości. Potrafią obiektywnie ocenić ludzi i sytuacje, tworzyć wspaniałe dzieła. Charakteryzują się poczuciem rytmu, pięknym głosem i dobrocią. Wśród ich zainteresowań jest muzyka, taniec i śpiew. Są dobrze zorganizowani, doprowadzają sprawy do końca, trudno odwieść ich od wyznaczonych celów. Dzięki swojej konsekwencji, niezawodności a przy tym skromności i sympatyczności, osiągają powodzenie w dowolnej dziedzinie. 

W negatywnym aspekcie są zbyt melancholijni, łatwowierni, skłonni do depresji, żyją w świecie iluzji i kłamstwa. 

Prosi nas byśmy lepiej gospodarowali naszymi emocjami i odczuwaniem. Pozostańmy w harmonii i sprawiedliwości wobec siebie, innych ludzi i natury. Zwracajmy uwagę na melodię serca, by tworzyć niebiańskie pieśni wspierające nasz rozwój duchowy. Niech muzyka daje radość wszelkim stworzeniom i napełni Miłością dusze. Pamiętajmy, że tylko we własnym wnętrzu odnajdziemy prawdę i zobaczymy rzeczy takimi jakimi one są. Nie osądzajmy innych kierując się ludzkim spojrzeniem, lecz miejmy na uwadze boskie prawa i plany.

31. Lekabel                     33 Yehuiah

źródło zdjęcia:
alexyna.a.l.pic.centerblog.net

sobota, 23 sierpnia 2014

31. Lekabel

"Bóg Inspirujący"
23 - 28.08
Chór: Panowania (Dominacje)
Formacja Jowisza
Anioł Merkurego
Kolor: seledynowy
Kamień: amazonit
Ośrodek energetyczny: Trzecie Oko
Atrybut: Dąb
Obszary działania: praca, finanse, osobiste możliwości, inteligencja
Godziny najw. aktywności: 10:00 do 10:20
Dni tygodnia: środa i czwartek

Jego motto: "Gospodarować i dawać z rozróżnianiem.:

Lekabel jest aniołem, który opiekuje się roślinnością i rolnictwem. Daje tzw. "zieloną rękę" do roślin. Pomaga przezwyciężyć trudności, chciwość, podejmować szybkie i właściwe decyzje. Niesie światło dając natchnienie i twórcze inspiracje. Wspiera w odkrywaniu własnych talentów, naturalnych zdolności i zdobywaniu dzięki nim sukcesów, bogactwa, sławę i zawodowe spełnienie. Obdarza inteligencją, intuicją, bystrością umysłu. Pomaga wszystkim tym, którzy mają za zadanie nauczać innych i przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie. Nie lubi kłamstwa i podstępów. Daje szczęście w grach, pomyślność w prowadzonych interesach, dobrze płatną pracę, która sprawia radość i realizowanie swoich pasji oraz bogactwo. Dzięki aniołowi Lekabelowi możemy być bardziej operatywni, spełnić życiowe pragnienia, osiągnąć spełnienie zawodowe w każdej dziedzinie a w efekcie mieć zadowalającą sytuację materialną. Pomaga w podejmowaniu koniecznych decyzji i zaangażowaniu się w podjętą pracę, którą kieruje pasja i radość. Przynosi siłę i moc słowa nauczycielom, którzy są tego godni. Patronuje sprawom zawodowym wszelkiego rodzaju.

Urodzeni w dniach panowania Lekabela mają umiejętność przystosowania się do każdych warunków. Są doskonałymi obserwatorami i skuteczni w działaniu. Obdarzeni opiekuńczością, miłą aparycją, urokiem osobistym, dlatego mają dobry kontakt z innymi ludźmi. Z łatwością nawiązują nowe znajomości, zdobywają zaufanie i sympatię otoczenia. Mają głowę pełną pomysłów, bez problemów osiągają swoje cele, realizują się na polu artystycznym, intelektualnym i w dowolnie wybranym zawodzie. Doskonale rozumieją istotę życia i z pasją realizują swoje zadania. Podchodzą do pracy z natchnieniem, kreatywnością dzięki czemu zyskują sławę, pieniądze, bogactwo i zawodowe spełnienie. Swoją twórczą naturę mogą realizować w astronomii, geometrii, matematyce.

W negatywnym aspekcie: mogą być podstępni, posługiwać się kłamstwem, plotkami, oszczerstwami. Mają trudności w kontaktach z drugim człowiekiem, w osiąganiu sukcesów i rozwoju zawodowego. Popada w skomplikowane sytuacje stworzone przez siebie samego i nie potrafi ich rozwiązać.

Anioł Lekabel przynosi nam swoją moc w postaci Słowa Miłości i prosi, byśmy wykorzystywali je tylko w dobrym celu. Starajmy się, by to co mówimy do drugiego człowieka nie szkodziło, nie czyniło zła. Anioł Lekabel chce byśmy wykorzystywali myślenie i słowa wraz z dyscypliną, by nie wywoływać u innych bólu i żalu. Zawsze używajmy słów harmonijnych i pełnych empatii. Zwraca też uwagę na sferę finansową. Zwracajmy uwagę na mądre zarządzanie bogactwami, także duchowymi. Pieniądze to energia, która musi być umiejętnie wykorzystywana. Nie może być tłamszona poprzez nadmierne skąpstwo i trwonione poprzez hojność. Trzeba nauczyć się mądrze gospodarować swoimi zasobami materialnymi i duchowymi.

30. Omael               32 Vasariah

źródło zdjęcia:
preobrazenie.ucoz.ru
karta z talii D. Cecudy "Anioły Kabały"

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

30. Omael

"Bóg Cierpliwy"
18 - 22.08 

Chór: Panowania (Dominacje)
Formacja: Jowisza
Anioł: Wenus
Godziny najw. aktywności: 9:40 - 10:00
Dni tygodnia: czwartek i piątek
Obszary Działania: sprawy życiowe, miłość, płodność, żyzność, zdrowie, kontakt z przyrodą

Jego motto: "Gospodarzyć i dawać z miłością i współczuciem".

Omael to przede wszystkim Anioł Lekarz, który pomaga w uzdrawianiu w sferze seksualności, problemach z pęcherzykiem żółciowym, nadwagą i utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Patron lekarzy, zwłaszcza chirurgów oraz chemików i aptelkarzy. Dba o harmonię i szczęscie w związkach małżeńskich i rodzinie. Obdarza bogactwe, spokojem, dostatnim życiem rodzinnym. Rozwija miłość do zwierząt, cierpliwość, współczucie i optymizm. Pomaga wytrwale dążyć do celu, mimo wielu przeszkód, które z jego pomocą można pokonać. Dzięki jego energii możemy patrzeć na daną sprawę z różnych punków widzenia. Chroni przed rozgoryczeniem, smutkiem i niepowodzeniami. Obdarza płodnością, czuwa nad porodami, by nie doszło do powikłań, czuwa nad rodziną, dziećmi i rodzicami. Możemy zwracać się do niego o uzdrowienie dzieci, pomoc w problemach z poczęciem, opiekę nad ciążą i potomstwem. Pomaga zrozumieć sekrety oraz uświadomić, że młody człowiek jest kształtowany zarówno przez rodzinę ale i przez środowisko. 

Urodzeni w dniach jego panowania posiadają pogodną, zrównoważoną i radosną naturę. Kochają zwoerzęta, obdarzają miłością, współczuciem i zarażają optymizmem. Mają wrodzony urok osobisty i poczucie humoru, dlatego są lubiani i brylują w towarzystwie. Są opanowani, mądrzy i zdecydowani, pełni pomysłów, wyobraźni i kreatywności. Mają głęboką wiarę w swoje umiejętności i potrafią wpływać na innych dążąc do celu.

W negatywnych aspektach są to ludzie fanatycznie broniący aborcję, o słabym zdrowiu, zniechęcony, ze skłonnościami depresyjnymi i do  izolacji.

Prosi byśmy nauczyli się harmonijnego gospodarowania uczuciami i emocjami. Chciałby, byśmy dawali miłość wszystkim, z którymi przebywamy i jestesmy związani.  Pamiętajmy o odwiecznym prawie, które mówi, że jeżeli chcemy coś otrzymać, sami musimy także coś od siebie dawać. Ważna jest intencja z jaką to robimy, lecz bez obdarowywania innych nie oczekujmy darów dla siebie. Dobrze, gdy obdarzamy ze szczerością, kierując się miłością. Może to być nasz czas, który komuś poświęcamu, energia, dobre słowo, drobny gest. To także są wartościowe dary dla drugiego człowieka i stworzenia.


29. Reiyel                31 Lekabel

źródło zdjęć:
avatron.pl
karta z talii Dariusza Cecudy "Anioły Kabały"


środa, 13 sierpnia 2014

29. Reiyel

"Bóg Skory Do Pomocy" 
"Bóg Ratujący"
13 - 17.08

Chór: Panowania (Dominacje)
Sfera Jowisza
Anioł Słońca
Planeta: Mars
Kolor: czerwony i pomarańczowy
Kamień: rubin
Godziny jego aktywności: 9:20 do 9:40
Cyfra 9
Obszary działania: Sprawiedliwosć, karma, Misja życiowa, zdrowie, pocieszenie, związkimiędzyludzkie

Jego motto: "Zarządzać i dawać promieniując."

Anioł, który ma niezwykłą moc. W jego obecności znikają wszelkie ciemności, gdyż rożswietla i wzmacnia promieniowanie słoneczne. Przed nim mają respekt inni aniołowie, więc i ludzie powinni do niego zwracać się z ogromnym szacunkiem i poważaniem. Opiekuje się wiedzą ezoteryczną, mistyczną, medytacją i  filozofią religijną..Inspiruje do modlitw, wykładów , przemówień.  Rozwija optymizm, wolę, szczodrość, mądrość i spokój ducha. Sprawia, że jesteśmy radośni, hojni i elokwentni. Obdarza talentem oratorskim, elokwencją, łatwością wypowiadania słów, także pisanych. Uwalnia od karmicznych więzów i obciążeń, ukrytych wrogów, czarów, klątw, tzw. "złego oka". Jest tarczą ochronną dla egzorcystów, gdyż przy nim rozpraszają się wszelkie siły zła. Możemy go przywołać, by oddalić od siebie byty, których podejrzewamy, że nie pochodzą ze światła. W czasie medytacji chroni nas strzegąc nasz kanał wibracyjny i odganiając ciemne siły, chcących zakłócić nasz spokój. Powoduje przepływ na Ziemię Strumienia Światła i Energii Duchowej, który pozwala na oczyszczanie ciała subtelnego Ziemi i miejsca, w którym medytujemy. 


Urodzeni w dniach jego panowania są osobami z intuicyjną mądrością, dzięki której potrafią wytrwale dążyć do celu, dokonując właściwych wyborów. Obdarzeni silną wolą, poczuciem sprawiedliwości, umiejętnością dążenia do prawdy, spontanicznością i dobrocią. Potrafią doskonale porozumiewać się z innymi i mają na nich pozytywny wpływ. Mają uduchowioną i hojną naturę emanującą niezwykłym magnetyzmem, dzięki któremu mają wpływn na innych.  Wiele swojej energii poświęcają na głoszenie prawdy, wykorzystując swoją stanowczość i siłę słowa. Są wśród nich literaci, filozofowie, wykładowcy, egzorcyści i duchowni.

W negatywnym aspekcie cechuje ich fanatyzm, nacjonalizm i hipokryzja. Mają negatywny wpływ na innych, są podatni na klątwy i czary. Często staczają się w dół drabiny społecznej i reprezentują środowisko tzw. "niedzielnych patriotów."

Anioł Reiyel prosi, byśmy się nie rozpraszali na swojej duchowej ścieżce, lecz przebudzili się na Jego Głos i kroczyli Ścieżką Prawdy i Wolności od negatywnych wibracji.Pracujmy nad swoją osobowością poprzez energię Światła i Miłości Poznania. Bądźmy wytrwali, konsekwentni i silni ale jednocześnie pokorni. Poznajmy swoje słabe i mocne strony, zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Gdy rozpoznamy świadomie swoje postępowanie, zdobdziemy klucz do swojego wnętrza.

Anioła Reiyela przywołujemy o świcie, w zenicie lub o zachodzie słońca, wykorzystując wibrację cyfry dziewięć. Przywołujemy go 9 dni lub 3 dni 3 razy dziennie. Każde przywołanie kończymy słowami: "Jeśli jest to wola Nieba" lub "Jeśli jest to zawarte w Planie Boskim."

28. Seheiah                    30 Omael

źródło zdjęć 
preobrazenie.ucoz.ru
psychom

czwartek, 7 sierpnia 2014

28. Seheiah

"Bóg Uzdrawiający z Chorób"
"Bóg Uzdrowiciel"
7 - 12 08.

Chór: Panowania (Dominacje)
Formacja Jowisza
Anioł Marsa
Obszary działania: zdrowie, medycyna, przyjaźń, karma, opieka
Godz. najw. aktywności: 9:00 do 9:20
Barwa: białoniebieska
Kamień: niebieski topaz.
Ośrodek energetyczny: czakra korony. 
Atrybut: wiadro z wodą.
Dni tygodnia: wtorek i czwartek

Jego motto: "Gospodarzyć i dawać energetycznie, bez wahania."

Patron strażaków oraz zwierząt. Ochrania przed pożarami, ogniem, chorobami, klęskami żywiołowymi, wypadkami. Odpowiada za długowieczność i zdrowie. Jako Anioł Lekarz uzdrawia z chorób o podłożu nerwowym, przeziębień, z gorączki, problemów z wątrobą i układem krążenia. Usuwa zmęczenie i uzdrawia z alergii, chorób żołądka, jelit, dwunastnicy. Łagodzi gorączki i oparzenia ciała. Warto zwrócić się do niego o ochronę przed operacją. Obdarza zdolnościami uzdrawiającymi, długim, szczęśliwym życiem, jasnym i otwartym umysłem. Zapobiega wypadkom związanymi z wybuchami bomb, gazu i innych materiałów łatwopalnych. Chroni przed ludzką zawiścią i bankructwem. Pomaga przejść bezpiecznie przez życie i pojawiające się trudności w każdej sferze: fizycznej, duchowej i materialnej. Pomaga rozwijać optymizm, utrzymać wewnętrzny rygor, zachować zdrowy rozsądek. To bardzo ważny Przewodnik, który posiada ogromną moc Duchowego Wojownika torujący i otwierający Drogę. 

Urodzeni w dniach jego opanowania potrafią wyciągać wnioski z własnych doświadczeń dzięki czemu uczą się roztropności. Zanim podejmą jakąś decyzję, muszą rozważyć wszystkie za i przeciw. Działają ostrożnie, roztropnie i precyzyjnie. Obdarzeni wewnętrzna mądrością opartą na doświadczeniu oraz miłością anielską. Są lubiani w towarzystwie, gdyż mają poczucie humoru, są zabawni, atrakcyjni i uwodzicielscy. Działają ostrożnie, rozsądnie i precyzyjnie.

Prosi byśmy mądrze podchodzili do życia, wyciagali wnioski z własnych doświadczeń i nauczyli się roztropności. Pragnie, byśmy utrzymywali higienę życia i byli zawsze w harmonii ze swoim światem wewnętrznym. Chciałby, byśmy umiejętnie gospodarowali swoimi działaniami mając zawsze na uwadze konsekwencje uczuciowe, moralne i duchowe. Panujmy nad gwałtownymi emocjami, gdyż tylko spokojne podejście i opanowany umysł pozwoli odnaleźć drogę opartą na Prawach Miłości i Dawania.

 27 Yeratel                         29 Reiyel

źródło zdjęcia:
bp.blogspot.com

sobota, 2 sierpnia 2014

27. Yeratel

"Bóg Karzący Złych"
2 - 6.08

Chór: Panowania (Dominacje)
Formacja Jowisza
Anioł Jowisza
Największa aktywność godz. 8:40 do 9:00
Obszary działania: życie społeczne, polityka, miłość, opieka, eliminacja karmy, misja życiowa

Jego motto: "Gospodarzyć i dawać z radością oraz zaufaniem"

Anioł Yeratel jest Regentem sfery Chesed. To Anioł Prawdy i Szczerości, pełen bożego światła dlatego eliminuje z najbliższego otoczenia fałszywych przyjaciół i intrygantów, demaskuje kłamców, oszczerców oraz wrogów. Pomaga w rozpoznaniu własnych błędów, chroni przed agresywnymi i nieszczęśliwymi ludźmi. Zarządza światłem, cywilizacją i wolnością. Pomaga w znalezieniu własnej drogi i odkryć swoje przeznaczenie. Obdarza optymizmem, radością i spokojem. Usuwa nietolerancję, odizolowanie i sarkazm poprzez optymizm i pozytywne myślenie. Poprawia zdolność wysławiania się i zapewnia sukces w każdej dziedzinie. Szybko rozwiązuje problemy i daje nadzieję. Jego zadaniem jest pomóc ludziom harmonijnie przyswoić nowe energię, które przynosi nam wraz z odejściem czasu Saturna i nadejściem czasu Jowisza. Może to objawiać się niepokojem, napięciami i brakiem równowagi na świecie poprzez skandale polityczne, finansowe, powodzie, fanatyzmem religijnym itp. Jednak, gdy zwrócimy się do anioła Yeratel, prześle nam moc, by zrównoważyć Jowiszowe energie i połączyć się z jej Boskością poprzez Wewnętrznego Przewodnika.

Osoby urodzone w dniach panowania Yeratela są doskonałymi dyplomatami, politykami, sędziami, literatami, filozofami, teologami i działaczami społecznymi. Kochają spokój, sprawiedliwość, naukę i sztukę. Są idealistami, pełni godności i stanowczy. Obdarzeni bystrością, mądrością i inteligentnym umysłem, potrafią wykazać się dużą dyplomacją i konsekwencją w dążeniu do celu. Nie raz osiągają go w pokrętny i skomplikowany sposób, lecz zawsze osiągają to co sobie zaplanują. Z aniołem Yeratelem mają możliwość osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie i cieszyć się satysfakcjonującym, szczęśliwym życiem. 

Anioł Yeratel prosi nas byśmy wprowadzili w swoje życie godność, szlachetność, idealizm i sprawiedliwą mądrość i zobaczyli jak dzięki tym wartościom zmienia się nasze otoczenie. Nieśmy ze sobą Światło Pokoju i Wolności i przekazujmy energię anioła potrzebującym. Niech nasz rozwój duchowy przebiega w duchu Prawy, Wiary, Radości i Miłości. Bądźmy pokorni, cierpliwi i wyrozumiali. Anioł Yeratel przynosi nam na Ziemię nowe światło i energię.

26 Haaiah                        28 Seheiah

źródło zdjęć
www.anahataluminergy.fr
karta z talii "Terapia Aniołów/Kolorów"

piątek, 1 sierpnia 2014

Anioły Sierpnia

Hamaliel


sfera: Jowisza
dzień tygonia: środa
barwa - żółtozielona, jasny fiolet, złoty, srebrny
metal - mosiądz 
litery hebrajskie - Yod 
forma - ośmiokąt 
świetlista liczba - 8 
kamienie i minerały - akwamaryn, cytryn, ametyst 
rośliny, kadzidła - mastyks, goździki, drewno jałowcowe, rumianek

Sierpień - pełnia lata, zapachów ale i pracy, gdyż zbieramy plony z pól i dary z sadów. Patronujący temu miesiącowi anioł Hamaliel jest aniołem wytrwałości, porządku i pracowitości. Takie są też osoby spod znaku Panny, których jest opiekunem. Hamailel ma wpływ na nasz umysł, niesie światło mądrości i wspiera w kontrolowaniu własnego życia. Wspiera w wykonywaniu powierzonych zadań z odpowiedzialnością i podpowiada jak krok po kroku iść o przodu. Możemy go wezwać, gdy potrzebujemy podnieść swoje umiejętności, logicznego myślenia i konsekwencji w działaniu lub w sytuacjach zwątpienia czy braku wiary we własne siły. Wyzwala w nas cechy przywódcze, ucząc wydawać polecenia i panowania nad emocjami.

Pokazuje jak cieszyć się życiem, nie przejmować się drobiazgami i doceniać każdą chwilę. Przegania wszelkie smutki, obawy, zwątpienie i chandrę, gdyż jest zwiastunem dobrych wieści. Mogą to być "przypadkowe" pozytywne cytaty, dobre słowo, wskazówki czy motywujące książki i inspiracje. Pod jego jasnofioletowymi skrzydłami możemy patrzeć na rzeczywistość z szerszej perspektywy i przez różowe okulary. Dlatego nazwy jest Aniołem Radości, Humoru i Pracy. Objawiać się może w barwach fioletu ze złotymi i srebrnymi błyskami. Od razu możemy poczuć przypływ energii, gdyż zawsze jest w ruchu, gotów pomagać nam w każdej sytuacji, gdzie trzeba wprowadzić świeżość i siłę.

Anioł Hamaliel stoi na czele sześciu aniołów. Wszystkie należą do chóru Panowań. Będą nas wspierać w poszukiwaniu bożego światła, sprawiedliwości, weny twórczej, inspiracji a także w walce ze złem, odróżnianiu prawdziwych i fałszywych przyjaciół, unikaniu oszustów. Możemy na nich liczyć w sprawach zawodowych, finansowych ale i osobistych. 

anioł Yeratel opiekun urodzonych od 2 do 6 sierpnia
anioł Seheiah opiekun urodzonych od 7 do 12 sierpnia
anioł Reiyel opiekun urodzonych od 13 do 17 sierpnia
anioł Omael opiekun urodzonych od 18 do 22 sierpnia
anioł Lekabel opiekun urodzonych od 23 do 28 sierpnia
anioł Vasariah  opiekun urodzonych od 29 sierpnia do 2 września

źródło zdjęć:
książka: "Epiphany - Angels Zodiac Guide
www.filtrodepaz.blogspot.com