piątek, 21 października 2016

Anioł Humanitaryzmu


Anioł patronujący urodzonym między 19 a 22 października

Magiczna liczba: 101

Cecha szczególna: 
walka z uprzedzeniami

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Saturn, władca tej sfery 
Jowisz, władca tej dekady
Wenus, władczyni znaku Wagi.

Wpływ:
Wspiera tych, wspiera szanujących potrzeby i dobro innych ludzi.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Humanitaryzmu mają dobrą wolę, talent do negocjacji, mediacji, doprowadzenia do kompromisów, ustępstw i pojednań. Cechuje je humanitaryzm, prawość, racjonalizm, zrównoważenie, abstrahowanie od własnych uczuć, emocji i trosk powściągliwości oraz rezerwa.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają bezwzględni, wykazują niemal nieludzki chłód uczuciowy, zamaskowane okrucieństwo, oschłość, złośliwość, egocentryzm i hipokryzję. Mają potrzebę izolacji, poczucie wyższości i stronniczość. 

źródło zdjęcia:
www.brydenart.com


piątek, 14 października 2016

Anioł Pionierów


Anioł patronujący urodzonym między 14 a 18 października

Magiczna liczba: 36

Cecha szczególna: 
walka z uprzedzeniami

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Uran. władca tej sfery 
Jowisz, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, których wiara przenosi góry. przeciwników plotek oraz niesłusznych oskarżeń.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Pionierów posiadają szlachetność uczuć, szacunek dla wartości etycznych, uzdolnienia artystyczne, manualne i techniczne. Charakteryzuje ich wyrozumiałość, szczodrość, zrównoważenie i krasomówstwo. Ich przedsiębiorczość stymulowana jest pragnieniem sprawiedliwości, prawdy i absolutu. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie nie potrafią podejmować decyzji i skoncentrować się. Są samolubni, egocentryczni, bezkompromisowi, powierzchowni i próżni. Charakteryzują się moralizatorstwem i snobizmem.

źródlo zdjęcia:
www.kunstmalerei-mz.de

niedziela, 9 października 2016

Anioł Pisarzy


Anioł patronujący urodzonym między 9 a 13 października

Magiczna liczba: 58

Cecha szczególna: 
uszlachetnianie

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Księżyc, władca tej sfery: 
Saturn, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną dokonać przełomu w sobie albo w swoim życiu.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Pisarzy mają wyjątkową jasność umysłu, wrażliwość artystyczną, wrodzone wyczucie harmonii kształtów i kolorów. Obdarzeni zostali m talent literackim. Czują potrzebę wyrażania głębokich uczuć, myśli i przekonań innych ludzi.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie przeceniają wartości formalne i estetyczne i mają nadmierne przywiązanie do pozorów. Są nietowarzyscy, bezkompromisowi, bezwzględni, chimeryczni, niezadowoleni. Bywają nadmiernie perfekcyjni i mizantropijni.

źródło zdjecia:
wulfworks.net

poniedziałek, 3 października 2016

Anioł Braterstwa


Anioł patronujący urodzonym między 3 a 8 października

Magiczna liczba: 306

Cecha szczególna: 
spontanicznie wyrażana wspólnota dusz

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Merkury, władca tej sfery; 
Saturn, władca tej dekady; 
Wenus, władczyni znaku Wagi

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną uwolnić się od wszelkiego zła. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Braterstwa mają bystry, chłonny, selektywny i ścisły umysł, poszanowanie prawa, zasad i tradycji. Są towarzyscy, zrównoważeni, pojednawczy, koleżeńscy, chętni do służenia pomocą innym.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają drobiazgowi, chimeryczni, powierzchowni, złośliwi i okrutni. Charakteryzuje ich nadmierny perfekcjonizm, przesadna oschłość, skłonność do izolacji i bezkompromisowość oraz wypaczone uczucia i emocje. Są chłodni wobec rodziców i obojętni wobec dzieci. 

źródło zdjęcia: 
image.aimo.com

środa, 28 września 2016

Anioł Aspiracji


Anioł patronujący urodzonym między 28 września a 2 października

Magiczna liczba: 130

Cecha szczególna: 
szlachetność i wysokie aspiracje

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Wenus, władczyni tej sfery i znaku Wagi; 
Księżyc, władca tej dekady.

Wpływ:
Wspiera tych, którzy kochają prawdę i honor - znajdują je i szerzą.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Aspiracji są zrównoważeni emocjonalnie i duchowo. Potrafią dokonywać najlepsze wybory we wszystkich sferach życia i okolicznościach. Ufność, cierpliwość, wrażliwość. Sprecyzowane motywacje, refleksyjność, szukanie prawdziwego sensu życia. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają niezdecydowanie, niestabilność uczuciowa, złe wybory emocjonalne, sztywne zasady moralne, oschłość, bezwład. Błędy w osądzie, kłamliwość, hipokryzja albo emocjonalne złudzenia.

źródło zdjęcia
preobrazenie.ucoz.ru 

niedziela, 25 września 2016

Anioł Mądrości


Anioł patronujący urodzonym między 24 a 27 września

Magiczna liczba: 92

Cecha szczególna: 
filozoficzny umysł

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Słońce, władca tej sfery; 
Księżyc, władca tej dekady; 
Wenus, władca znaku Wagi.

Wpływ:
Wspiera tych, którzy chcą wyzwolić się z krępujących ich więzów i ograniczeń.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Mądrości są refleksyjni, obiektywni, zrównoważeni psychiczne, moralne i duchowe. Obdarzone prawością, kontemplacyjnym umysłem, umiłowaniem spokoju i harmonii szukają w każdej sytuacji złotego środka oraz przestrzegają zasad etyki. Mają artystyczną wrażliwość, wyrafinowany gust i smak oraz idealizm estetyczny. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają zakłamane, perwersyjne i powierzchowne. Łatwo ulegają wpływom. Wykazują brak silnej woli, niezdecydowanie, drobiazgowość oraz nadmierny formalizm.

źródło zdjęcia:
anjodeluz.org

wtorek, 20 września 2016

Anioł Ochrony


Anioł patronujący urodzonym między 19 a 23 września

Magiczna liczba: 125


Cecha szczególna:

niesienie otuchy

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:

Mars, planeta rządząca tą sferą; 
Merkury, władca tej dekady i znaku Panny.

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną utrzymać to, co zdobyli dzięki własnym talentom i wysiłkom.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Ochrony są zapobiegliwe, wspaniałomyślne i doceniane. Dbają o dorobek uzyskany dzięki ciężkiej pracy, troszczą się o biednych, chorych, odrzuconych przez społeczeństwo i poświęcają się dla innych. Potrafią natychmiastowo i perfekcyjnie wcielać korzystne zamierzenia w życie.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają niezdyscyplinowane, konserwatywne, drażliwe i agresywne, szczególnie w kwestiach zasad lub pieniędzy. Wykazują obojętność i bezduszność.


czwartek, 15 września 2016

Anioł Towarzystwa


Anioł patronujący urodzonym między 14 a 18 września

Magiczna liczba: 141

Cecha szczególna:
czystość intencji

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Jowisz, planeta rządząca tą sferą; 
Merkury, władca tej dekady i znaku Panny.

Wpływ: 
Wspiera tych, którzy są wyrozumiali i wspaniałomyślni. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Towarzystwa są towarzyscy, życzliwi, dalekowzroczni, metodyczni, skrupulatni. Cechuje ich pragnienie bycia użytecznym, ujmująca osobowość, poczucie sprawiedliwości i zdolność do wyjaśniania nieporozumień i zażegnywania kłótni.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają bezwzględni, stronniczy, małostkowi, kłótliwi, niewdzięczni i zarozumiali. Mają kompleks niższości lub poczucie winy i nieumiejętność korzystania z życia. Są niezorganizowani i nieufni.

źródło zdjęcia:
centerblog.net


środa, 7 września 2016

Anioł Żarliwości


Anioł patronujący urodzonym między 6 a 13 września

Magiczna liczba: 55

Cecha szczególna:
entuzjazm i bezinteresowność.

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Saturn, władca tej sfery; 
Wenus, planeta rządząca tą dekadą; 
Merkury, władca znaku Panny. 

Główne wpływy:
wspiera tych, którzy chcą panować nad swoimi emocjami.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Żarliwości są żarliwi, wytrwali, wierni, skrupulatni, cierpliwi i zrównoważeni. Obdarzeni są głębią myśli, bystrością. Zawsze pragną dotarzeć do podstaw zjawisk. Działają metodycznie z oddaniem według reguł i zasad z szacunkiem dla innych ludzi.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają ograniczone, wyrachowane, nieelastyczne i egoistyczne. Cechuje ich pesymizm, sceptycyzm, mizantropia, fanatyczne poczucie obowiązku i zbyt surowe zasady moralne.

źródło zdjęcia:
www.ashtarcommandcrew.net 

piątek, 2 września 2016

Anioł Znawców


Anioł patronujący urodzonym między 2 a 5 września

Magiczna liczba: 36

Cecha szczególna:
trafne rozpoznawanie ludzkich motywacji

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Uran rządzący tą sferą; 
Wenus władca tej dekady; 
Merkury, władca znaku Panny.

Główne wpływy:
wspiera tych, którzy respektują prawo i mają poczucie obowiązku.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Znawców są odpowiedzialni, uczciwi, dokładni. Mają poszanowanie prawa, porządku i moralności. Obdarzeni są dynamiczną i pragmatyczną inteligencję i uzdolnieniami artystycznymi.

Wady:
Ludzi urodzeni w tym czasie bywają przekorni, buntowniczy, bałaganiarscy, niezdecydowani, konserwatywni i niezdarni. Charakteryzuje ich bierność, niespójność, niezdarność i dyletanctwo. Brakuje im wyobraźni.

źródło zdjęcia:
Chomik.plniedziela, 28 sierpnia 2016

Anioł RygoruAnioł patronujący urodzonym między 28 sierpnia a 1 września

Magiczna liczba: 521

Cecha szczególna: 
 rozumienie potrzeb duszy

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Księżyc rządzący tą sferą; 
Słońce, planeta rządząca tą dekadą; 
Merkury, władca znaku Panny.

Wpływ: 
Anioł Rygoru wspiera tych, którzy okazują wyrozumiałość i wspaniałomyślność. 

Zalety:
Osoby urodzone pod patronatem Anioła Rygoru mają rzeczowy i metodyczny umysł oraz zdrowy rozsądek i realizm. Obdarzeni zostali przyjemnym usposobieniem, poczuciem sprawiedliwości. Charakteryzuje ich wspaniała pamięć, bystrość, precyzja i wyczucie wagi spraw. 

Wady:
Ludzie urodzeni w tym czasie oceniają powierzchownie innych. Są drobiazgowi, bałaganiarscy, niechlujni, oziębli. Charakterystyczne dla nich jest ubóstwo duchowe i materialne, skąpstwo oraz nieprzejednanie.


czwartek, 25 sierpnia 2016

Anioł Uczonych


Anioł patronujący urodzonym między 24 a 27 sierpnia

Magiczna liczba: 83

Cecha szczególna: 
światły umysł

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Merkury rządzący tą sferą i znakiem Panny; 
Słońce, władca tej dekady 

Wpływ: 
Anioł Uczonych wspiera tych, którzy pragną zdobywać wiedzę.

Zalety:
Osoby urodzone pod patronatem Anioła Uczonych mają genialne pomysły, logiczny, uporządkowany i bystry umysł, który potrafi skupiać się na szczegółach. Obdarzeni są dużymi zdolnościami do nauk ścisłych - fizyki, geometrii, algebry i astronomii. W swoim życiu dokonują odkryć i wprowadzają innowacje. Potrafią patrzeć z dystansu i rozwiązywać skomplikowane problemy. 

Wady:
Ludzie urodzeni w tym czasie mają wąskie horyzonty umysłowe, pustkę duchową, sekciarska moralność. i mściwe usposobienie. Są sceptyczni, nieprzystępni, nieznośni, małostkowi, introwertyczni 

źródło zdjęcia:
alemdasbrumass.blogspot.com

piątek, 19 sierpnia 2016

Anioł Praktyki Lekarskiej


Anioł patronujący urodzonym między 18 a 23 sierpnia

Magiczna liczba: 78

Cecha szczególna: 
optymizm, podtrzymywanie nadziei i pogoda ducha. 

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Wenus, planeta rządząca tą sferą; 
Pluton, władca tej dekady; 
Słońce, planeta rządząca znakiem Lwa. 

Wpływ: 
Anioł Praktyki Lekarskiej wspiera ostrożnych i wytrwałych

Zalety:
Osoby urodzone pod patronatem Anioła Praktyki Lekarskiej są wspaniałomyślni, szlachetni, uczuciowi, oddani temu co robią, cierpliwi i wytrwali. Upowszechniają wiedzę w celu pomagania i wspierania innych. Mają zamiłowanie i talent do medycyny, farmacji, chemii oraz opieki zdrowotnej. Obdarzeni konstruktywnością, pomyślnością i dobrym zdrowiem.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają despotyczni, samolubni, pyszałkowaci nieustępliwi, bezkompromisowi, wścibscy>Mają skłonności do sadyzmu, perwersyjnego kuszenia, moralnej i fizycznej rozwiązłości.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Anioł Obrony Spraw SądowychAnioł patronujący osobom urodzonym między 13 a 17 sierpnia

Magiczna liczba: 251

Cecha szczególna: 
niezależny umysł i osąd

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Słońce, planeta rządząca tą sferą i znakiem Lwa; 
Pluton, władca tej dekady

Wpływ: 
Anioł Obrony Spraw Sądowych wspiera odkrywających i rozpowszechniających prawdę.

Zalety:
Osoby urodzone pod patronatem Anioła Obrony Spraw Sądowych są sumienni, odważni, sprawiedliwi i zawsze gotowi do poświeceń oraz ulżenia innym w cierpieniu. Cechuje ich dar przekonywania, zdrowy rozsądek, zdolność samooceny i śmiałość. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają rozkojarzeni, niespokojni, pełni wątpliwości, niezdecydowani, zachłanni. Działają bez skrupułów i umiaru. Cechuje ich hipokryzja, przerost ambicji i pragnienie dominacji.

źródło zdjęcia:
sgforums.com

wtorek, 9 sierpnia 2016

Anioł Heroizmu


Anioł patronujący osobom urodzonym między 8 a 12 sierpnia

Magiczna liczba: 321

Cecha szczególna: 
męstwo

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Mars, władca tej sfery; 
Jowisz, planeta rządząca tą dekadą; 
Słońce, planeta władająca znakiem Lwa

Wpływ: 
Anioł Heroizmu wspiera roztropnych i rozważnych.

Zalety:
Osoby urodzone pod patronatem Anioła Heroizmu obdarzeni są odwaga, śmiałością, heroizmem, przezornością i cierpliwością. Są stanowczy, opiekuńczy, życzliwi. Mają dobrą kondycję i pełen energii, dynamiczny temperament. Wiedzą czego chcą, potrafią się kontrolować a przy tym są towarzyscy i hojni. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają impulsywni, zuchwali, obcesowi i wojowniczy. Zbyt często porywają się z motyką na słońce a do tego mają kiepski refleks, brak namysłu, obiektywizmu i pokory. Mają skłonności do tyranii, nadmiernej władczości i patriarchalizmu. 

źródło zdjęcia:
www.imagefully.com