piątek, 20 stycznia 2017

Anioł Bezstronności


Anioł patronujący urodzonym między 20 a 24 stycznia

Magiczna liczba: 79

Cecha szczególna:
zasady moralne stawiane ponad zdolności umysłowe

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Słońce, władca tej sfery; 
Wenus, władca tej dekady; 
Saturn i Uran, władcy znaku Wodnika.

Wpływ:
Wspiera tych, którzy współdziałają ze sobą.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Bezstronności wykazują aktywność, dynamizm, niezależność, liberalność, elastyczność i umiejętność przystosowywania się. Potrafią podejmować szybkie decyzje, mają otwarty i tolerancyjny umysł oraz zamiłowanie do podroży i zabaw intelektualnych. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie są podatni na wpływy, libertynizm, zniechęcenie i niestałość. Są złośliwe, niezdyscyplinowane, oportunistyczne, rozwiązłe i niemoralne. Wykazują nieprzewidywalne zachowania, brak honoru i godności
            

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Anioł Wierności


Anioł patronujący urodzonym między 15 a 19 stycznia 

Magiczna liczba: 361

Cechy szczególne: 
lojalność i niezależność

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Mars, władca tej sfery; 
Uran, władca tej dekady; 
Saturn, władca znaku Koziorożca Wpływ: 

Wpływ: 
Wspiera ludzi odpowiedzialnych

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Wierności mają hart ducha, determinację, poczucie obowiązku, jasność umysłu, zdyscyplinowanie i wytrwałość. Są odpowiedzialne, spostrzegawcze, perfekcyjne, czujne i ambitne. Potrafią sukcesywnie i konsekwentnie dążyć do sukcesu.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie mają tendencję do chorobliwej ambicji, ślepej agresji, fanatyzmu, braku rozwagi. Bywają ponure, drażliwe, mściwe, buntownicze. niezdyscyplinowane, chłodne uczuciowo.

źródło zdjęcia:
dekoria.pl

wtorek, 10 stycznia 2017

Anioł Szczęścia


Anioł patronujący urodzonym między 10 a 14 stycznia 

Magiczna liczba: 241

Cechy szczególne: 
owocne myśli i czyny

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Jowisz, władca tej sfery 
Uran, władca tej dekady; 
Saturn, władca znaku Koziorożca.

Wpływ: 
Wspiera działania prowadzące do porozumienia między pokoleniami.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Szczęścia mają logiczny pragmatyczny i metodyczny umysł, umiejętność dokonywania analizy i syntezy, dyscyplinę intelektualną, zdolność koncentracji. Obdarzone zostały ambicją, mądrością, poczuciem sprawiedliwości i „głową do interesów”.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie mają skłonności do krętactwa, skąpstwa, nieuczciwości, irracjonalnego optymizmu lub pesymizmu i fałszywej skromności. Podejmują błędne transakcje prowadzące do ruiny finansowej oraz popełniają błędy w ocenie i działania nie w porę.

źródło zdjęcia: 
preobrazenie.ucoz.ru


piątek, 6 stycznia 2017

Anioł Wojowniczy


Anioł patronujący urodzonym między 5 a 9 stycznia 

Magiczna liczba: 81

Cecha szczególna: 
spostrzegawczość

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Saturn, władca tej sfery i znaku Koziorożca; 
Mars, władca tej dekady

Wpływ: 
Wspiera podejmujących trudne, ale sprawiedliwe decyzje. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Wojowniczego są waleczne, wytrwałe, ambitne, stanowcze, łagodne i mądre. determinacja. Mają jasny i logiczny umysł, przestrzegają prawa, porządku i moralności. Wykazują dojrzałość emocjonalna, na pozór niewidoczną, lecz głęboką i naturalną zmysłowość. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie mają nadmiernie surowe zasady moralne, jałowy intelekt i chorą ambicję. Bywają sceptyczne, pesymistyczne, perwersyjne, krytykanctwo, skłonni do fatalizmu, złośliwości, zmysłowych ekscesów.

niedziela, 1 stycznia 2017

Anioł na 2017 rok

Elohimy Arkturus & Diana

Elohimy Arkturus & Diana zwracają uwagę na to, że kiedy skoncentrujesz się na sile, która przemawia do ciebie przez ich energię, będziesz stopniowo powracać do stanu swojej pierwotnej doskonałości. Pamiętaj o tym, że Twoja dusza jest doskonała i dlatego nie można jej zranić, chyba że sam na to zezwolisz. Najskuteczniejszym sposobem zrywania karmicznych więzi jest przebaczenie. Karma jest ponadczasowym prawem przyczyny i skutku. To prawo działa w odniesieniu do jednostek, grup, narodów, krajów, całej ludzkości. 

Nie przez przypadek urodziliśmy się w takim, a nie innym kraju, i w takich, a nie innych warunkach. Zwykle mamy tu jakąś misję do wypełnienia lub też sami postanowiliśmy tutaj służyć. Możemy mieć swój udział w rozgrywających się wydarzeniach, łagodzi lub zrywać karmiczne więzy rodziny, grupy ludzi, kraju czy określonego narodu. Rodzina jest najmniejszą komórką społeczeństwa lub zbiorowości ludzkiej. Zazwyczaj to w niej uwidaczniają się najwyraźniej wszystkie problemy, które otrzymaliśmy w spadku po poprzednich wcieleniach, by teraz całkowicie się od nich uwolnić. 

Pytania, które doprowadzą cię do rozpoznania karmicznych problemów: Jakie sprawy domagają się załatwienia w mojej rodzinie? Jaka jest misja mojego ludu lub kraju? …Pomimo rozgrywającej się na twoich oczach niesprawiedliwości i krzywdy, możesz rozwinąć swoją doskonałą siłę. 

PRZESŁANIE: Przebacz, a będziesz wolny, aby zrobić kolejny krok.

Anioł CierpliwościAnioł patronujący urodzonym między 1 a 4 stycznia 

Magiczna liczba: 145

Cechy szczególne:
hart ducha

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Uran, władca tej sfery; 
Mars, władca tej dekady: 
Saturn, władca znaku Koziorożca.

Wpływ: 
Wspiera rozsądne przystosowywanie się do sytuacji życiowych.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Cierpliwości są zdyscyplinowane, rozsądne, nieugięte, odważne, stanowcze, odporne fizycznie i moralnie. Mają zdolności manualne.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie często przyjmują postawę obronną albo ofensywną - każdą z nich przesadnie i bezkompromisowo. Są wyjątkowo egoistyczne, nieprzejednane, oschłe i bezwzględne, skłonne do zdrad, izolacji i tchórzostwa.

Anioł Pokory


Anioł patronujący urodzonym między 27 a 31 grudnia 

Magiczna liczba: 127

Cechy szczególne:
pokora

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Księżyc, władca tej sfery; 
Jowisz, władca tej dekady; 
Saturn, władca znaku Koziorożca.

Wpływ: 
Wspiera tych, którzy dążą do spełnienia swoich pragnień i marzeń.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Pokory obdarzone są skromnością, prostotą, powagą i odpowiedzialnością. służenie pomocą. Mają sympatyczną osobowość, logiczny, pełen realizmu, jasny umysł, wrażliwość kontrolowaną przez rozsądek, poczucie sprawiedliwości i godności, zamiłowanie do elegancji, umiarkowanie i siłę ducha. Chętnie służą swoją pomocą.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają wyniosłe, próżne, pedanteryjne, zarozumiałe, gruboskórne, uparte, złośliwe, drobiazgowe, desperackie i napastliwe.

piątek, 30 grudnia 2016

Anioł Stoików


Anioł patronujący urodzonym między 22 a 26 grudnia 

Magiczna liczba: 62

Cechy szczególne:
zdolność koncentracji i zachowania równowagi. 

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Merkury, władca tej sfery;
Jowisz, władca tej dekady; 
Saturn, władca znaku Koziorożca. 

Wpływ: 
Wspiera tych, którzy potrafią odróżnić dobro od zła. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Stoików obdarzone są realizmem, pragmatyzmem, koncentracją, wytrwałością, stanowczością i talentem dydaktycznym. Charakteryzują się szczerością, prawością, dynamizmem i cierpliwością. Są obowiązkowe i odpowiedzialne. Potrafią zachować, godność samokontrolę i metodyczność. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają sceptyczne, pesymistyczne, ponure, bezkompromisowe i bezwzględne. Wykazują chłód uczuciowy, upór i pamiętliwość.

źródło zdjęcia:
pinterest.com

sobota, 17 grudnia 2016

Anioł Wybranych


Anioł patronujący urodzonym między 17 a 21 grudnia

Magiczna liczba: 491

Cechy szczególne:
zdolność do odradzania się

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Wenus, władczyni tej sfery 
Saturn, władca tej dekady; 
Jowisz, władca znaku Strzelca

Wpływ: 
Wspiera tych, którzy wykazują się talentem przywódczym.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Wybranych obdarzenia są czułością, szczerością, umiejętnością zarządzania, sprawowania władzy politycznej lub religijnej. Są autorytetami moralnymi, zaangażowani w sprawy społeczności, wierni zobowiązaniom. Cechuje ich braterstwo, solidarność, dobra wola i przestrzeganie ustalonych wartości. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają prostackie, konformistyczne, naiwne. Uciekają od problemów, trudności, komplikacji, nadużywają władzy, sekciarstwa religijnego lub ideologicznego. 

źródło zdjęcia:
Pinterest

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Anioł Szczerości


Anioł patronujący urodzonym między 12 a 16 grudnia

Magiczna liczba: 132

Cechy szczególne:
zagłębianie się w medytacjach

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Słońce, władca tej sfery; 
Saturn, władca tej dekady; 
Jowisz, władca znaku Strzelca.

Wpływ: 
Wspiera, tych którzy chcą prowadzić spokojne, uczciwe i skromne życie.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Szczerości są zrównoważone, jowialne, życzliwe, szczere, prostolinijne i wspaniałomyślne. Dążą do zapewnienia bezpieczeństwa moralnego i materialnego. Zostali obdarzeni dobrą wolą, optymizmem, poczuciem obowiązku, umiejętnością rozróżniania dobra i zła.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają powierzchowne, bezmyślne, pesymistyczne. Charakteryzuje ich obłudna szczerość, zmienność nastrojów: przechodzenie od naiwnej euforii do całkowitego zniechęcenia.

środa, 7 grudnia 2016

Anioł Wigoru


Anioł patronujący urodzonym między 7 a 11 grudnia

Magiczna liczba: 163

Cechy szczególne:
życie w zgodzie ze sobą. aby żyć w zgodzie z innymi

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Mars, władca tej sfery Księżyc, 
władca tej dekady; 
Jowisz, władca znaku Strzelca

Wpływ: 
Wspiera, tych którzy mają odwagę przyznać się do błędów, są tolerancyjni i wyrozumiali

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Wigoru są obdarzone żywotnością, serdecznością, towarzyskością, prostolinijnością i dobrą wola. Mają wielką moralną i fizyczną odporność na przeciwności losu i nieszczęścia, zamiłowanie do współzawodnictwa, przygody, poszukiwań i podróży.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają niecierpliwe, egocentryczne, pełne niepokoju, Brakuje im obiektywizmu, szczerości i stabilności. Mają skłonności do tyranii, nadmiernej dumy, agresji i kłótliwości. Są nietolerancyjne i bezwzględne.

źródło zdjęcia:
www.antoninakhoszowska.pl

piątek, 2 grudnia 2016

Anioł Uzdrowicieli


Anioł patronujący urodzonym między 2 a 6 grudnia

Magiczna liczba: 325

Cechy szczególne:
pogoda ducha

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Jowisz, władca tej sfery i znaku Strzelca; 
Księżyc, władca tej dekady. 

Wpływ: 
Wspiera, którzy dążą do poznania tajemnic duszy ludzkiej, aby ulżyć cierpieniu.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Uzdrowicieli cechuje prostota, naturalność, optymizm, wspaniałomyślność, poczucie humoru, serdeczność, szczerość i dobra wola. Są otwarte i lojalne. Przestrzegają praw, zasad oraz szanują tradycje. Mają żywą, ale nie natrętną ciekawość, umiejętność uzdrawiania i przynoszenia pociechy ludziom pokrzywdzonym.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają naiwne i zakłamane. Lekceważą problemy, brakuje im perspektywicznego spojrzenia. Cechuje ich ślepy optymizm i umysł o wąskich horyzontach. 


niedziela, 27 listopada 2016

Anioł ElokwencjiAnioł patronujący urodzonym między 27 listopada do 1 grudnia

Magiczna liczba: 95

Cechy szczególne:
dodawanie otuchy niezdecydowanym lub nieszczęśliwym, wyostrzona percepcja, prawość

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Saturn, władca tej sfery; 
Merkury władca tej dekady; 
Jowisz, władca znaku Strzelca.

Wpływ: 
Wspiera broniących słusznej sprawy i stojących w obliczu trudnych decyzji.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Elokwencji są rozważne, spokojne, ostrożne, życzliwe. Obdarzone zostali umiejętnością koncentracji, precyzyjnym umysłem, obiektywizmem , optymizmem, umiejętnością przekonywania, zmysłem do interesów i sumiennością.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają nieustępliwe, bezwzględne, uparte, zamknięte na pomysły i idee innych. Mają sztywne reguły moralne, skłonność do hazardu i nielegalnych interesów. 

źródło zdjęcia:
www.absolutearts.com

środa, 23 listopada 2016

Anioł NauczycieliAnioł patronujący urodzonym między 22 a 26 listopada

Magiczna liczba: 48

Cecha szczególna: 
zadziwienie bogactwem natury i „apetyt" na wiedzę

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Uran, władca tej sfery; 
Merkury, władca tej dekady; 
Jowisz, władca znaku Strzelca

Wpływ:
Wspiera tych, którzy przynoszą ukojenie.

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Nauczycieli mają talenty pedagogiczne, siłę perswazji, wolę zwycięstwa, oryginalne projekty i pomysły wcielane w życie. Są otwarte, elastyczne, odważne , przedsiębiorcze i wspaniałomyślne z innowacyjnym umysłem. Przestrzegają ustalonych reguł i zasad. 

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają dociekliwe ale hamowane konserwatyzmem, niestabilne intelektualnie i moralnie. Mają w sobie niepokój i rozkojarzenie. Wykazują egoizm, brak skrupułów, hipokryzję i cynizm.

źródło zdjęcia:
swiat-obrazkow.

sobota, 19 listopada 2016

Anioł Zmysłowości


Anioł patronujący urodzonym między 17 a 21 listopada

Magiczna liczba: 86

Cecha szczególna: 
harmonia duszy i ciała

Grupa planet odpowiadających Aniołowi:
Księżyc, władca tej sfery; 
Wenus, władczyni tej dekady; 
Mars i Pluton władcy znaku Skorpiona

Wpływ:
Wspiera tych, którzy pragną znaleźć spełnienie w miłości. 

Zalety:
Osoby urodzone pod opieką Anioła Zmysłowości są pomysłowe namiętne, wrażliwe, życzliwe, elastyczne i tolerancyjne. Obdarzone wrodzoną intuicją, magnetyzmem, uwodzicielską siłą, naturalnym instynktem. Są pełni pomysłów, inspiracji i energii ale potrafią się kontrolować.

Wady:
Osoby urodzone w tym czasie bywają nerwowe, rozgoryczone, lubieżne. Nie umieją wykorzystać swych talentów poprzez destrukcyjne romanse i żądze.

źródło zdjęcia:
playbuzz.com