czwartek, 19 grudnia 2013

Jesteśmy aniołamiNiech te Święta będą pełne magii, wspaniałych chwil, niech panuje przede wszystkim miłość, taka zwyczajna, prosta, nieoczekująca niczego, bez której życie traci swoje barwy.  

Wszyscy jesteśmy aniołami, chociaż tak o sobie nie myślimy. Kiedy pochylamy się nad drugim człowiekiem, nad każdym stworzeniem, wtedy rosną nam skrzydła...


Radosnych Świąt!

sobota, 14 grudnia 2013

Metatron

Metatron jest najbardziej tajemniczym aniołem. Jego imię oddaje jego istotę. Od greckiego słowa Metatronios  oznacza „Ten, który zajmuje tron obok Boga” ale także tłumaczy się je jako   „Mały Jahwe” lub „Obok Tronu Boga” Niewątpliwie jest aniołem, który budzi szacunek i głęboką cześć. Jedni uważają go za Archanioła, inni nadają mu funkcje wyróżniające go na tle innych istot anielskich. To co jest pewne, to jego rola jako kronikarza Księgi Życia i wszystkich ludzkich uczynków. Nazywany jest Wielkim Zegarmistrzem i Architektem, Kanclerzem Nieba, Aniołem Przymierza, Królem Archaniołów i Aniołów zwłaszcza Aniołów Światła. Uznawany za Głos Boga, ponieważ przekazuje innym wolę Najwyższego. Metatron zarządza koroną kabalistycznego Drzewa Życia i strzeże królestwa Kether jako jego Regent.  Przewodzi też Chórowi Serafinów, którego jest Rektorem.  Jest  też Aniołem Harmonii. Ma władzę nad czasem i przestrzenią, otacza ludzi opieką sprawiając, że osiągają harmonię w swoim wnętrzu jak i w otoczeniu.

Metatron świetnie rozumie nasze ziemskie sprawy, gdyż był kiedyś człowiekiem. Nosił imię Enoch (Henoch), przyjaźnił się  z Bogiem, który ocalił go z Wielkiego Potopu, po czym wyniósł go do najwyższej rangi. Dlatego Metatron ma zaszczyt oglądać oblicze Boskie, gdyż przebywa najbliżej jego tronu. Często opisywany jako potężna postać, która stoi pośród zawieruchy, grzmotów, piorunów i błyskawic. Jego oblicze emanuje niezwykłym blaskiem tak jasnym, że nie widać twarzy. Przypomina świecące Słońce, gdyż Metatron ma możliwość spoglądania wprost w oblicze Boga. Wokół niego można dostrzec świetliste punkty. To jego anielskie zastępy.  

Metatron był siódmym patriarchą po Adamie. Napisano, że „spacerował z Bogiem” i był wzięty do nieba , gdzie uczyniono go archaniołem. Ze świętych pism żydowskich można by wywnioskować , że jest to Shekinah, anioł, który wyprowadził potomków Izraela z pustyni.  Ślad tych wydarzeń można znaleźć w Księdze Rodzaju: (5,24) „Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie zniknął i nigdy już nie powrócił na Ziemię.”


Metatron pomaga właściwie ocenić to co robimy, wyzwolić w sobie moc miłości, dostrzec boskie wartości w innych. Przede wszystkim ma za zadanie spisywanie naszych uczynków, ale także wspiera ludzkie życie, jest pomostem między  boskimi i ludzkimi energiami. Jego misją jest popierać życie. Możemy go prosić o mądre przewodnictwo i wsparcie przy każdym naszym ziemskim działaniu, w odnalezieniu równowagi między dawanie i przyjmowaniem, a także o wszystko co jest związane z naszym materialnym życiem, ponieważ jako były człowiek, dobrze rozumie dusze i pragnienia ludzi i zna nasze problemy. Pomaga rozpoznać prawdę, zachować harmonię w działaniu. Wspiera wszystkich tych, którzy czynią dobro. Dzięki niemu możemy też zwalczyć uciążliwe nałogi. 

Zobacz także: Archanioł Rafael

źródło zdjęć: 
genuardis.net
karta z talii: "Wyrocznia Anielska"

wtorek, 10 grudnia 2013

Serafiny - Ogniści pomocnicy

Bóg i dwa serafiny.
Iluminacja z XIV-wiecznego manuskryptu
Petites Heures de Jean de Berry
Słowo „Serafini” oznacza "ogniści", "płonący" - od Serach – z hebrajskiego oznacza parzący, czyli płonące ogniem, miłością. Przedstawiani są z sześcioma płomienistymi skrzydłami w czerwonych albo purpurowych lub pomarańczowo - czerwonych szatach. Dwa skrzydła służą im do zakrywania twarzy, dwa – do przykrycia stóp i dwa do latania. Kojarzona są z ogniem, który ma tu znaczenie oczyszczające. Są symbolem niestrudzonej aktywności, energii, wewnętrznego ciepła. Płomień pochłania wszelkie negatywne siły, rozprasza ciemności i rozjaśnia duszę.  Seraphim  to nie tylko miłość sama w sobie ale także nadmiar tej miłości emanującej wokół, wyrażanej jako zapał, ruch, energia, aktywność, działanie. Stąd te anioły są przepełnione wiecznym światłem, które przekazują innym.

Serafiny pojawiają się w II wieku p.n.e w Księdze Henocha, gdzie są ukazane jako smoki - węże ( δράκονες " węże " ), i są wymienione w związku z aniołami jako niebiańskie istoty stojących najbliżej tronu Boga . Pod koniec 1 w n.e. W Apokalipsie ( IV. 4-8 ) są opisane jako wiecznie przebywające w obecności Boga i wychwalające go śpiewając hymn pochwalny znany jako Trishagion. Pisał o tym prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”

źródło zdjęcia: fimfiction.net
Chór Serafinów to najwyższy chór o bardzo silnej mocy anielskiej. Promieniując kolorem białym i podporządkowane są sferze planety Neptun.  Są źródłem życia i oczyszczającymi siłami pełnymi światła kierującymi ruchem Nieba. Emanują miłością, czystością, światłem i boską energią. Związani z najwyższą sefirą – Kether. Są to anioły o sile uzdrawiającej i jako jedyne spośród chórów znają przeznaczenie i pochodzenie wszystkich inkarnowanych dusz. Ich zadaniem jest niszczenie grzechów i nauczenie człowieka wzbudzenia w sobie prawdziwą boską miłość. Niosą nie tylko światło, miłość ale także nadzieję. Dają ochronę i opiekę czuwając nad nami w każdym momencie, gdy je o to poprosimy. Wspierają w trudnych, codziennych sprawach, tworzeniu pozytywnych myśli i intencji wobec otoczenia. Są Aniołami Tworzenia i Cudów. Znani także jako Aniołowie Cudu Miłości, dlatego należą do nich także Anioły związane z tą sferą życia. Reprezentują ducha wspaniałosci, którego znamy  jako bezwarunkową miłość, która przetrzymuje wszelkie przeciwności losu i jest wieczna. Serafiny pomagają odnaleźć taką miłość w sobie i w otaczającym nas świecie. Pragną byśmy rozwijali te uczucia w sobie, wspierają nas i nawawiają, byśmy rozwijali się duchowo i obdarzali innych pięknymi, szlachetnymi energiami. 

Z Aniołów Kabały do Serafinów należą:

Vehuiah anioł patronujący od 21 do 25 marca
Yeliel anioł patronujący od 26 do 30 marca
Sitael anioł patronujący od 31 marca do 4 kwietnia
Elemiah anioł patronujący od 5 do 9 kwietnia
Mahasiah anioł patronujący od 10 do 14 kwietnia
Lelahel anioł patronujący od 15 do 20 kwietnia
Achaiah anioł patronujący od 21 do 25 kwietnia
Cahetel anioł patronujący od 26 do 30 kwietnia